Gå videre til innhold
Fra venstre: Ove Fredheim, Telenor; Otto Frøseth, Investinor; Lars Bakken, Telenor; Ole Christian Olssøn, Tellu; Inge Hovd Gangås, SINTEF Venture (Foto: Magnus Biringvad, SINTEF)
Fra venstre: Ove Fredheim, Telenor; Otto Frøseth, Investinor; Lars Bakken, Telenor; Ole Christian Olssøn, Tellu; Inge Hovd Gangås, SINTEF Venture (Foto: Magnus Biringvad, SINTEF)

Pressemelding -

​Skaper et ledende e-helseselskap i Norden

(Fornebu, 22. mai 2020) Telenor Norge, Investinor og SINTEF Venture har inngått en avtale der Telenors e-helsevirksomhet fusjoneres med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS.

Virksomheten vil drives videre i Tellu IoT AS, som tilføres 40 millioner i kapital i forbindelse med transaksjonen. Etter sammenslåingen blir Telenor største eier i selskapet med over 40 prosent. Investinor får en eierandel på 20 prosent, SINTEF Venture VI 15 prosent, og de ansatte har også eierandeler gjennom aksjer.

Telenor har gjennom sin e-helsesatsing etablert en sterk posisjon i markedet for velferdsteknologi, digitalt tilsyn og avstandsoppfølgning, som leverandør til mer enn 130 kommuner og flere sykehus. Telenor sine 18 ansatte blir med videre i det nye selskapet.

Rustet for lederposisjon

– Markedet for velferdsteknologi utvikler seg raskt og et forsterket Tellu, med solide eiere og reell innovasjonskraft, står nå bedre rustet til å ta en lederposisjon og møte utviklingen i Norge, Norden og Europa. Vi har fått en sterk struktur for å videreutvikle selskapet og jeg ser virkelig frem til å fortsette denne spennende reisen sammen med våre medeiere Investinor og SINTEF Venture, sier Ove Fredheim, leder i Telenor Bedrift.Ove Fredheim, leder i Telenor Bedrift, ser frem til videreutvikle selskapet sammen med Investinor og SINTEF Venture. Foto: Martin Fjellanger.

Hensikten med sammenslåingen er å skape en større og kraftfull aktør for å utvikle satsningen videre og tilby brukervennlige, integrerte, modulbaserte og sammenhengende tjenester til pasienter, helsepersonell og pårørende i Norge, Norden og Europa.

Dekker hele tjenestebehovet

Tellu har over en tiårsperiode investert betydelig i å etablere en markedsledende integrasjons- og tjenesteplattform for e-helse. Plattformen er integrert mot en rekke velferdsteknologier og sensorer, samt mot fagsystemene i helsetjenesten. Selskapet er lokalisert i Asker med kontor i Sverige og har før sammenslåingen 16 medarbeidere med høy kompetanse innen e-helse, IoT (tingenes internett), programvareutvikling og sikkerhet.

– Med denne fusjonen skaper vi en industrileder og et kraftsentrum innen e-helse og velferdsteknologi i Norge og Norden. Telenors sterke markedsposisjon innen helsesektoren og Tellus kompetanse innen plattform og programvareutvikling betyr at vi sammen dekker hele tjenestebehovet til kundene, sier Ole Christian Olssøn, administrerende direktør i Tellu IoT.

Forventer vekst innen e-helse og velferdsteknologi

Det globale markedet for e-helse og velferdsteknologi forventes å vokse de neste årene, blant annet som følge av en stadig aldrende befolkning. Covid-19-situasjonen har også akselerert behovet for digitale løsninger som gir trygghet og mestring gjennom helseoppfølging på avstand.

– SINTEF og Tellu har sammen forsket på IoT i mange år og i 2016 investerte SINTEF Venture IV i selskapet. Siden den gang har vi arbeidet aktivt med å utvikle og posisjonere Tellu for vekst. Vi har troen på fremtidens eHelse-marked, og særlig selskap som Tellu som jobber med åpne standarder og robust teknologi i bunn. I SINTEF jobber vi med teknologi for et bedre samfunn, og det er nettopp denne visjonen Tellu målbærer. Nå er de rigget for ytterligere vekst og vil kunne løse utfordringene som kommer med eldrebølge og ressursmangel. Vi er også veldig fornøyde med at Investinor og Telenor er med på denne reisen, sier investeringssjef, Inge Hovd Gangås i SINTEF Venture.

Bidrar i digitalisering av helsetjenesten

- Investinor har vært aktiv eier i Tellu siden 2017, og fusjonen med Telenor er strategisk riktig for å skalere selskapet videre. Dette strukturelle grepet legger grunnlaget for et solid selskap innen digitaliseringen av helsetjenesten. Tellus teknologi er en viktig del av løsningen på de utfordringene helsevesenet står overfor. Investinors kompetanse og kapital vil bidra til å bygge et solid og innovativt e-helse selskap med globale ambisjoner med basis i Norge. Investinor har som oppgave å bygge morgendagens næringsliv, og vi er nå med og posisjonerer Tellu til å bli en av ledestjernene i norsk helseindustri, sier Otto Frøseth, investeringsdirektør i Investinor.

Etter sammenslåingen vil Tellu IoT ha 34 ansatte og en omsetning på rundt 80 millioner kroner. Selskapet vil ha kontorer i Asker, på Fornebu og i Sverige, og skal ledes av Ole Christian Olssøn.

For ytterligere informasjon:

  • Tellu IoT AS: Ole Christian Olssøn, CEO, +47 906 92 318, ole.christian.olssoen@tellu.no
  • SINTEF Venture IV: Investeringssjef Inge Hovd Gangås, +47 971 69 635, inge.hovd.gangas@sintef.no
  • Investinor: Investeringsdirektør Otto Frøseth, +47 900 81 179
  • Telenor: Fredrik Tangeraas, kommunikasjonssjef, +47 924 64 699,                            fredrik.tangeraas@telenor.com,  eller kontakt oss på pressetlf. på 800 80 900; Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på  Twitter @TelenorN_presse

Emner

Tags


Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklassen. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3400 medarbeidere fordelt på 23 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i 12 land. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.

Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

Relatert materiale