Gå videre til innhold
Redningsselskapet og Telenor Kystradio har inngått en avtale for å styrke beredskapen og sikkerheten for sjøfarende. Foto: Redningsselskapet.
Redningsselskapet og Telenor Kystradio har inngått en avtale for å styrke beredskapen og sikkerheten for sjøfarende. Foto: Redningsselskapet.

Pressemelding -

Redningsselskapet og Telenor Kystradio styrker beredskapen

(Fornebu, 29. april 2021) Gjennom en treårig samarbeidsavtale styrker Redningsselskapet og Telenor Kystradio nå beredskapen til sjøs.

Telenor Kystradio sitt hovedoppdrag er å ivareta Norges maritime nød- og sikkerhetskommunikasjon til sjøs. Gjennom en ny treårig samarbeidsavtale forlenger Telenor Kystradio ansvaret for betjeningen av Redningsselskapets servicetelefon 02016.

- Redningsselskapet og Telenor Kystradio har lang erfaring med å samarbeide innen beredskapsarbeid for alle på sjøen med behov for hjelp. Avtalen vi nå inngår er godt nytt for båtfolket fordi formålet er å styrke beredskapen og sikkerheten for sjøfarende, sier Terje Hammer, leder av Telenor Kystradio.

Avtalen mellom Telenor Kystradio og Telenor betyr mye for sikkerheten til folk til sjøs, sier Terje Hammer, leder av Telenor Kystradio. Foto: Martin Fjellanger.

Forhindre tap av liv

Telenor Kystradio har betjent Redningsselskapets servicetelefon siden 2013. Gjennom fokus på fortsatt operativt samarbeid mellom partene, skal avtalen sørge for at beredskap og samhandling fremover blir mer skjerpet enn noen gang.

- Både på solskinnsdager og når det stormer som verst, er det avgjørende med gode støttespillere. Redningsselskapet redder liv, berger verdier og forebygger, og vi ser alltid etter hvordan vi kan bli bedre på dette. Sammen med Telenor Kystradio gir vi nå dette viktige arbeidet et løft, sier Tobias Bang-Hansen, direktør Sjø i Redningsselskapet.

- I sommersesongen øker vi kapasiteten på servicetelefonen 02016 fra vårt kompetansesenter i Horten. Gjennom det gode samarbeidet med Telenor Kystradio og ved hjelp av kystradioene sikrer vi god responstid hele døgnet, hele året, sier Tobias Bang-Hansen.

Som et ledd i avtalen vil Redningsselskapet sørge for at operatørene fra Telenor Kystradio fortløpende vil motta nødvendig opplæring i å betjene Redningsselskapets 02016 servicetelefon. Sammen vil det også rettes fokus mot økt digitalisering og utvikling av systemer for å sikre så høy kvalitet i det operative arbeidet som mulig.

Avtalen trådte i kraft 1. januar 2021 og vil være gjeldende i tre år.

Redningsselskapet og Telenor Kystradio skal sammen sørge for at beredskap og samhandling blir mer skjerpet enn noen gang. Her er kystradiooperatør Anne Kristine Hagen ved Kystradio Nord i aksjon. (Foto: Kent Even Grundstad).

Om Redningsselskapet

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon. Visjonen er «Ingen skal drukne».

Redningsselskapet har 1.500 redningsmenn og -kvinner, som bemanner 52 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene.

Om Telenor Kystradio

Telenor Kystradio har to døgnbemannede Kystradiostasjoner som er samlokalisert og samarbeider tett med Hovedredningssentralene (HRS) i Sør og Nord. Sammen bidrar de til å sikre trygghet på sjøen og dekker Norges forpliktelser for nød- og sikkerhetskommunikasjon til sjøs.


Kystradiostasjonene er tilgjengelig 24/365 for alle som ferdes på sjøen, og yter service, assistanse og bistand ved nød til både yrkes- og fritidsfartøy.

Telenor Kystradio har også ansvar for teknisk plattform og infrastruktur for Norges maritime nødnett langs hele kysten og helt nord til Svalbard.

Telenor Kystradio har overordnet ansvar for radiooperatøropplæring, samt akkrediteringer av skoler og kurs. Det utstedes lisenser for maritimt radioutstyr, godkjennelse og utstedelse av radiooperatørsertifikat for bruk av maritimt radioutstyr. Telenor Kystradio utfører også inspeksjon av radioutstyr på fiske- og yrkesfartøy, og offshore installasjoner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge

Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse

Emner

Kategorier


Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i ni land. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.

Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

Vår virksomhet

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge. Vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i Norden og Asia. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no