Gå videre til innhold
Iverksetter tiltak

Pressemelding -

Iverksetter tiltak

(Fornebu 31. oktober 2014) - Vi vil nå analysere hendelsen og iverksette nødvendige tiltak for å unngå at lignende feilsituasjoner rammer våre kunder, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

En feilsituasjon oppstod i Telenors nett torsdag kveld i forbindelse med en oppgradering av en database. Feilen rammet tale- og SMS-trafikk over hele landet mellom kl. 19.20 og 21.35. Feilen ble raskt rettet etter at operasjonsledelsen hadde identifisert feilårsaken.

 - Kriseledelsen i Telenor Norge ble etablert og feilårsaken ble identifisert. Vi beklager de problemer denne feilsituasjonen medførte for våre kunder og vi vil nå iverksette nødvendige tiltak for å unngå at slike feil oppstår, sier Svendsen.

Fastnettet og fasttelefon fungerte som normalt og nødnumrene var ikke berørt av feilen. Alle relevante etater ble rutinemessig varslet.

- Telenor investerer betraktelig i fornying av nettet, og gjennomfører daglige oppgraderinger i nett og nettløsninger fordi vi har høy trafikk og mange kunde-endringer. Vi har klare rutiner for denne typen oppgraderinger, og heldigvis opplever vi sjelden slike feil som torsdag kveld. Når dette likevel skjer, er det en situasjon vi vil ta lærdom av, sier Svendsen.

Rundt to timer etter at feilen først ble oppdaget var tjenestene tilbake, og kundene kunne ringe som normalt.

Kontaktperson: Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge, telefon: 911 55 381, e-post: torild.uribarri@telenor.com

Emner

Tags


Telenor Norge er landets største leverandør av tele- og datatjenester. Via vårt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredbånd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger også tjenester til andre telekom-operatører.Vi har 4200 medarbeidere fordelt på over 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. 

Vår virksomhet

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i ni land. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no