Følg Telenor Norge

Telenor med styrket beredskap for ekstremvær

Nyhet   •   jan 10, 2014 13:06 CET

(Fornebu 10.01.2014) Telenor jobber kontinuerlig med å sikre samfunnskritisk infrastruktur og styrke beredskapen i forbindelse med ekstremvær. Flere tiltak er iverksatt for å møte en våtere og villere natur. 

Norge har i løpet av de siste årene opplevd flere alvorlige værsystemer som har gjort stor skade på eiendom, veinett, kraft- og teleinfrastruktur.

Styrker samarbeidet mellom tele- og kraftbransjen
- For Telenor er en av de  største utfordringene bortfall av kraft over lengre tid, i tillegg til skade på eget materiell. Derfor var et av hovedevalueringspunktene etter ekstremværet «Dagmar» som rammet julen 2011 å styrke samarbeidet mellom tele- og kraftbransjen, samt styrking av batteribackup i eget nett, sier teknologidirektør i Telenor Frode Støldal. 

Det ble i etterkant av «Dagmar» laget en rapport i samarbeid med Energi Norge hvor flere tiltak ble identifisert. Rapporten kan lese i sin helhet her.

Siden  «Dagmar» har vi iverksatt en rekke tiltak for å styrke beredskap og tilrettelegge for rask feilsøking og feilretting, sier Støldal.

Han viser til gode erfaringer fra de siste alvorlige uværene som rammet Midt- og Nord- Norge samt Vestlandet i vinter.

- Erfaringene etter «Ivar» og «Hilde» viser at Telenors beredskap under ekstremvær er styrket, koordinering med kraftbransjen, entreprenører og Fylkesberedskapsråd er ytterligere profesjonalisert og telefoni og internettforbindelser kom raskere tilbake enn hva som var tilfellet etter «Dagmar», sier Støldal.

En rekke tiltak iverksatt
Telenor har iverksatt en rekke tiltak for å sikre samfunnskritisk infrastruktur og styrke beredskap under ekstremvær, blant annet: 

  • Antall transportveier for mobiltrafikken og IP-trafikken er økt mellom hovedknutepunkter i landsnettet.
  • Vi har sikret batteri-backup på over 80 prosent av våre mobilstasjoner, og utvidet kapasiteten på batteribankene på mobilstasjoner i utsatte områder. Dette reduserer konsekvensene av strømbrudd av lengre varighet.
  • Fler enn 500 fastmonterte dieselaggregat sikrer reservekraft til alle viktige knutepunkter i telenettet.  I etterkant av «Dagmar» har vi økt antallet dieselaggregat ytterligere, både fastmonterte og mobile.
  • Vi har beredskapslagre rundt i landet med mobile aggregater, som brukes for å sikre kraft til viktige stasjoner og knutepunkter i ekstremsituasjoner.  Dette bidro for eksempel til å redusere konsekvenser og feilrettingstider i forbindelse med ekstremværene «Hilde» og «Ivar» høsten 2013. 
  • Vi gjennomfører proaktiv overvåking og vurdering av risikobildet før uværene når land.
  • Vi etablerer «Task Force» med inkludering av alle involverte parter når situasjonen vurderes til sannsynligvis å ville bli alvorlig.
  • Vi har profesjonalisert kontaktflate mot fylkesberedskapsrådene.
  • Vi har styrket våre beredskapslagre og sikret god håndtering av aggregater.