Følg Telenor Norge

​Telenor sier: Regler for audiovisuelt innhold kan lages på eksisterende modeller

Nyhet   •   nov 26, 2015 15:32 CET

(Fornebu 26. november 2015) Telenor mener det kan lages modeller for offentlig privat samarbeid innenfor eksisterende kommersielle løsninger for innhold dersom myndighetene ønsker dette. Dette kan gjøres ved bruk av offentlige virkemidler/ordninger som ivaretar norsk kvalitetsinnhold.

I dag overleverte en arbeidsgruppe en rapport om mulige nye forretningsmodeller for norsk audiovisuelt innhold til kulturministeren, næringsministeren og europaministeren. Rapporten kommer som følge av de tre ministrenes rundebordskonferanse om samme tema i februar i år. 

Spørsmålet som ble stilt var:

 • Hvordan kan norske audiovisuelle innholdsleverandører og norske TV-, kabel- og nettselskaper utvikle forretningsmodeller i et digitalt marked som sikrer publikum et mangfoldig norsk innhold av høy kvalitet?

En arbeidsgruppe nedsatt av bransjen med deltakelse fra TV2, Norske filmdistributørers forening, Norsk Filminstitutt, MTG, HBO Nordic og Telenor har siden februar avholdt flere møter og gruppen har grundig drøftet mulige tiltak og forretningsmodeller for å sikre et mangfoldig norsk innhold. Torsdag 26. november ble resultatet presentert.

Hovedkonklusjoner fra arbeidsgruppen:

 • Skiftet fra lineær-TV og fysisk distribusjon til streaming er et naturlig teknologiskifte, i en bransje i stadig endring
  • Som andre teknologiskift påvirker dette konkurransen i markedet og muliggjør innovasjon på tjenester og forretningsmodeller
 • Digitaliseringen er grunnleggende positiv, men de lavere barrierene for å tilby tjenester gir utfordringer med tanke på piratering. Det gir i tillegg en betydelig større konkurranse i markedet.
 • Etterspørselen etter norsk kvalitetsinnhold er høy og nye forretningsmodeller vil drives fram av markedet og teknologiutviklingen.
  Arbeidsgruppen mener at for å sikre størst mulig vilje til investeringer og distribusjon er det viktig å skape forutsigbare rammebetingelser for:
  • Hindre piratering av innhold
  • Sikre rettigheter
  • NRKs rolle

Telenor mener at:

 • Det kan lages modeller for offentlig privat samarbeid innenfor eksisterende kommersielle løsninger for innhold dersom myndighetene ønsker dette
 • Det kan gjøres ved bruk av offentlige virkemidler/ordninger som ivaretar norsk kvalitetsinnhold
 • En vei å gå kan være felles betalingsløsning, innlogging, lister for promotering av norsk innhold, og kundeinnsikt.Dette kan sikre publikum et mangfoldig norsk innhold av høy kvalitet
 • For å sikre mangfoldet av norsk innhold vil det være viktig i veien videre å fokusere på modeller som fremmer det mer smalere innholdet

Hele rapporten kan leses på Kulturdepartementets nettside

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kommunikasjonssjef Kristine Meek

kristine.meek@telenor.com
918 85 405