Følg Telenor Norge

God dialog mellom DSB og Telenor

Nyhet   •   jul 29, 2013 11:56 CEST

En sak i søndagens Aftenposten – med spredning i mange medier rundt om i landet – omtaler en rapport der DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) etter sigende uttrykker bekymring for sikkerheten i Norge i forbindelse med Telenors annonserte gradvise utfasing av det gamle fasttelefonisystemet.
 
Telenor mottok rapporten til gjennomlesing i mars, og svarte med flere innspill, som også er tatt med i rapporten. I ettertid har det vært flere møter mellom Telenor og DSB, Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Post- og teletilsynet, Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) samt nødetatene. Stikk i strid med det inntrykket man kan få ved å lese saken slik den fremstilles i mediene ved denne anledning, oppfatter Telenor at DSB og vi har et tilnærmet sammenfallende syn på det forestående teknologiskiftet.
 
Kompleks teknologiendring
Teknologiskiftet innen fasttelefoni er en særdeles kompleks teknologiendring. Dette er imidlertid ikke spesielt for Norge. Det er i startgropen i alle vestlige land. Første gang Telenor adresserte utfordringen for kritiske samfunnsbrukere var allerede i 2009. Utfordringene har følgende hovedtemaer:

• Kundene velger i større grad andre løsninger enn fasttelefon, først og fremst mobilløsninger

• Teknologien som brukes i dag begynner å bli gammel. Dagens avtaler med leverandørene går frem til utgangen av 2017.

• Det begynner å bli mangel på reservedeler.

• Kompetansen hos Telenor, leverandører og entreprenører viskes sakte, men sikkert ut, blant annet på grunn av alder.


Moderniserer fasttelefonen
Det er det gamle fasttelefonisystemet som altså gradvis skal legges over på andre teknologier; på mobil-, fiber- og kobberinfrastruktur. Ingen skal trenge å bekymre seg for at telefonen og tjenestene ikke skal virke – verken nå eller i fremtiden. Denne telefoniplattformen, som Telenor planlegger å erstatte, er kun en del av kobbernettet. Kobbernettet skal ikke fjernes.

Telenor vil ikke bytte ut det gamle  fasttelefoni-nettet for nødetatene før det nye nødnettet er oppe og kjører. Det er jevnlig møter mellom Telenor og nødetatene og DNK for å koordinere dette.
Svært mange kunder får fullgode telefoni- og bredbåndstjenester på kobbernettet i dag, og vil gjøre det i all overskuelig framtid. I mange områder vil vi også modernisere kobbernettet. I andre områder, hvor det er mulig å få telefoni og bredbånd på flere ulike teknologier, vil vi vurdere å erstatte kobbernettet.
 
Denne moderniseringen vil ta mange år, og ingen tjenester eller løsninger vil forsvinne før vi kan tilby noe som er minst like bra. Kunder som har telefoni-, bredbånds- og tv-tjenester levert fra Telenor vil få det også i framtiden.

Telenor vil varsle berørte kunder/interessenter med minimum 1 –3 års varsling. Privatkunder vil få 12 måneders varsling, mens større kunder/interessenter vil få inntil tre års varsling. Det er viktig å understreke at bedriftskunder og offentlige etater bør begynne både å planlegge og budsjettere for et teknologiskifte. Dette er også en klar anbefaling i DSBs rapport, og flere offentlige etater har allerede tatt i bruk nye fastnettløsninger (IP-telefoni) . Blant disse er Post- og teletilsynet og NAV.

Berit Svendsen, administrerende direktør Telenor Norge AS