Følg Telenor Norge

6 tips – gjør deg klar for lyn- og tordenvær

Nyhet   •   jul 06, 2015 06:30 CEST

(Fornebu, 6. juli 2014) De fleste husker å trekke ut strømkontakten til TV-en når de drar på ferie, men mange nordmenn glemmer annet viktig elektronisk utstyr. Med enkle grep kan du sikre deg mot skader på mobil og pc.

Med en varm sommer følger det mye lyn- og tordenvær. Lynnedslag kan gjøre stor skade på telefoner, PC-er, modemer, bredbåndsutstyr og annet teleteknisk utstyr.

Juli og august er høysesong for lynnedslag i Norge, og i et normalår har vi over 100.000 lynnedslag i Norge. Telenor mottar nærmere 20.000 meldinger om feil på elektronisk utstyr i sommerhalvåret.

– En stor del av feilene som oppstår på grunn av lynet kan unngås med et enkelt grep. Det er å koble fra alt elektronisk utstyr, både tele-elektronikk, pc, og TV, når tordenværet kommer, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

– Mange av oss har for vane å skru av TV-en og ta ut støpselet. Det er også viktig å huske å trekke ut strømkontaktene til PC, nettbrett, modem og bredbåndsbokser for å unngå skader på elektrisk utstyr som er koblet til telenettet, sier Amundsen.

Det er heller ikke å anbefale å lade mobiltelefonen mens det tordner. Hvis du har fasttelefon, bør du sjekke med eventuell alarmleverandør om det vil påvirke sikkerhetsalarmen før du kobler den fra.

Skader for 20 millioner kroner
I utsatte områder er det også lurt å anskaffe overspenningsvern som monteres på telefonlinjen eller bredbåndslinjen. Slikt utstyr er å få kjøpt i de fleste elektroniske forretninger.

– For å begrense skadene ved lynnedslag er det montert overspenningsvern og sikringer i alle
Telenors sentraler. Likevel opplever vi store skader fordi lynnedslag forårsaker høye spenninger på telekablene som igjen kan skade elektronikk og datautstyr knyttet til telenettet.
Hvert år påføres Telenor kostnader på over 20 millioner kroner som følge av skader etter
tordenvær, sier Amundsen.

Det store flertallet av nordmenn er flinke til å koble ut elektriske apparater når det lyner og tordner, men det skjer fra tid til annen ulykker i forbindelse med tordenvær.

– Generelt vil Telenor oppfordre folk til å holde seg unna teleledninger i huset, og ikke prate i fasttelefonen i tordenvær. Det anbefales heller ikke å prate i mobiltelefon eller trådløs telefon, sier Amundsen.

6 tips – gjør hjemmet klart for tordenvær
1. Trekk først ut kontaktene til PC, TV, modem og annet teleutstyr. Vurder også å trekke ut tilkoblinger til kabelanlegg, støpsel til fasttelefon og nettverks- og antenneledninger.

2. Bredbånd på Fiber: Trekk ut strømmen til ONT’en. Det er den boksen som er koblet med nettverkskabel til din bredbåndsruter. 

3. Bredbånd på DSL: Trekk ut kabelen som er koblet mellom kontakten i veggen (og verden utenfor) og kontakten merket DSL på ditt modem/bredbåndsruter. Trekk også ut strømmen til modemet/ruteren.

4. Det kan være smart å ta et bilde med mobiltelefonen av hvordan ting var koblet slik at man ikke kobler feil når uværet er over eller man er tilbake fra ferie.

5. Hvis du skal på ferie, kan det være lurt å alliere seg med naboene, slik at de kan sjekke det elektriske utstyret for deg hvis noe skulle skje.

6. Montér overspenningsvern. Et FG-godkjent overspenningsvern vil kunne begrense skader på utstyret. Slike får du kjøpt i de fleste elektronikkbutikker. Det kan hende du bør ha flere enn ett. OBS: disse må du sette i jordete stikkontakter.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.
Tlf: 900 21 000 e-post: bjorn.amundsen@telenor.com