Gå videre til innhold
Videomøter har vokst med 350 prosent siden koronakrisen oppstod, viser tall fra Telenor.
Videomøter har vokst med 350 prosent siden koronakrisen oppstod, viser tall fra Telenor.

Pressemelding -

​Videomøter i Telenors nett: 350 prosents økning

(Fornebu, 26. april 2020) Folk bruker Telenors nett som aldri før etter. Bruken av videomøter har økt med 350 prosent de siste ukene, mens trafikken i bredbåndet ligger nær 40 prosent over normalen. Telenor ser også en økning i folks mobilitet etter påske, etter at den i perioder var godt under halvparten av normalen.

Trafikkveksten i Telenors nett har lagt seg på et stabilt høyt nivå siden koronasmitten for alvor ble registrert her i landet.

De siste seks ukene har Telenor målt en kraftig trafikkvekst i nettet. Veksten fordeler seg slik:

Mobil tale: På dagtid 43 prosent økt trafikk. 33 prosents økning på døgnbasis. 50 prosent økning de første to ukene. Etter det har trafikken stabilisert seg på et nivå godt over normalen.

Mobil data: 20 prosent økning de siste ukene. I starten av krisen registrerte Telenor 25 prosent økning i perioder. Datatrafikken øker hovedsakelig på grunn av hjemmekontor. Trafikktoppene i datanettet er på kveldstid som følge av større strømmeaktivitet.

Videomøter: 350 prosent over normalen på dagtid.

Fast bredbånd: Siden 12. mars er det en betydelig økning av dagtids-trafikken på hverdager. Nå ligger trafikken opp mot 40 prosent mellom 08.00 - 16.00 enn før krisa. Vi ser også en økt bruk av samhandlingsverktøy på dagtid.

SMS-tjenesten: 70 prosent over normalen enkelte dager på maskingenererte meldinger, for eksempel Helsedirektoratets meldinger til landets innbyggere. Den maskingenererte trafikken (meldinger fra legekontoret, tannlegen, offentlige etater til privatkunder) utgjør normalt 50 prosent av SMS-trafikken i Telenors nett. Etter at krisen var et faktum har denne meldingstypen i perioder utgjort 64 prosent av totaltrafikken i døgnet. Forklaringen er at nedgangen i meldinger fra næringslivet er mer enn kompensert av meldinger fra Helsemyndigheter og kommuner til landets innbyggere.

Bruken av videomøter har økt med 350 prosent de siste ukene, mens trafikken i bredbåndet ligger nær 40 prosent over normalen, forteller Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge. Foto: Martin MArtin Fjellanger

80 prosent av all tele- og datatrafikk i Norge går i Telenors nett.

– Nettet tåler den ekstra belastningen vi nå opplever, og vi er godt rustet for ytterligere vekst, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Han registrerer at koronakrisen har endret nordmenns daglige rutiner radikalt. Bruken av digitale løsninger og hjemmebredbånd har skutt fart.

– Nye bruksmønstre oppstår, og digital kreativitet blomstrer blant både private og bedrifter. Den gjennomgripende endringen i bruksmønsteret understreker den helt sentrale rollen nettilgang har for å bygge og styrke samfunn, men også behovet for at alle har trygge og stabile kommunikasjonsløsninger. Derfor bruker vi store ressurser for å sikre at nettet er oppe til enhver tid, sier Furberg.

Svak økning i mobiliteten

Da Norge fra 12.mars nærmest ble stengt ned, ble kundenes bevegelsesfrihet begrenset. Hytteforbud, søringkarantene og hjemmekontor har i sum gikk store utslag på mobiliteten i befolkningen, viser tallene fra Telenor.

– Sammenliknet med en vanlig ukedag er nå mobiliteten blant kundene 66 prosent. I påsken viser våre beregninger at mobiliteten var nede i 48 prosent av normalen. Vi ser en sakte, men stabil økning i mobilitet for den norske befolkningen nå. Nivået er imidlertid fortsatt svært lavt, sier Petter-Børre Furberg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge

Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse

Emner

Tags


Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklassen. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3400 medarbeidere fordelt på 23 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i 12 land. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.

Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

Pressekontakt

Anders Krokan

Anders Krokan

Kommunikasjonssjef Områder: Mobil 952 09 037

Relatert materiale

Vår virksomhet

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i ni land. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no