Gå videre til innhold
Norske teleoperatører går sammen om å blokkere muligheten for at kriminelle skal kunne misbruke norske fastnettnumre via såkalt spoofing. (Fotomontasje: iStockphoto/NewsLab):
Norske teleoperatører går sammen om å blokkere muligheten for at kriminelle skal kunne misbruke norske fastnettnumre via såkalt spoofing. (Fotomontasje: iStockphoto/NewsLab):

Pressemelding -

Ny sperre hindrer «politisvindel» fra falske numre

(Fornebu, 27. oktober 2022) I november går alle norske teleoperatører sammen om å blokkere muligheten for at kriminelle skal kunne misbruke norske fastnettnumre via såkalt spoofing. Det vil gjøre det mye vanskeligere for svindlere å gi seg ut for å være aktører som bank og politi.

Det nye fellesinitiativet kommer som resultat av samarbeidet de norske internett- og teleoperatørene har opprettet gjennom ITAKT – en ideell forening som samler norske internett- og teleoperatører for å bekjempe svindel og misbruk av tjenester og infrastruktur. ITAKT – består i dag av Telenor, GlobalConnect, Ice, Telia og Altibox.

– Telefonsvindel er blitt et alvorlig samfunnsproblem, som dessverre rammer stadig flere nordmenn. Svindlere som ringer og gir seg ut for å være alt fra bankansatte til politi, utnytter tilliten til disse institusjonene til å fralure folk det som kan være store summer, sier Thorbjørn Busch, senior sikkerhetsrådgiver i Telenor.

– Det gleder oss derfor at vi gjennom et nytt fellesløft på tvers av alle landets mobiloperatører nå kan sette en effektiv stopper for mye av denne svindelaktiviteten.

Utnytter tillitt

Spoofing innebærer at det originale, utenlandske telefonnummeret «viskes ut» – og erstattes med et norsk nummer. Ved at den nye sperren innføres i november, vil norske bedrifter og offentlige aktører i langt større grad bli beskyttet mot misbruk av sine numre. De siste årene har det vært en eksplosiv utvikling av denne typen svindelforsøk.

– Vi har tidligere hatt mulighet til å «sikre» numrene til virksomheter som ønsker å beskytte disse mot spoofing. Men med den nye blokkeringen vil alle anrop fra utlandet med norske fastnettnummer bli blokkert, sier Busch.

Fastnettnumre starter med 2, 3, 5, 6 eller 7 – og er typisk numre som angir en stedstilhørighet, for eksempel 21 80 21 80 til Oslo Kommune eller 75 55 50 00 til Bodø Kommune.

– Dette er numre som gjerne har stor grad av troverdighet. Ved å spoofe denne type nummer har kriminelle kunnet gi seg ut for å være noen andre enn de egentlig er – enten det er «banken», «politiet» eller noen helt andre som offeret allerede har stor tillit til. Denne metoden å svindle på setter vi nå en effektiv stopper for, sier Busch.

Beskytter flere virksomheter

– Dette er noe som for det første vil beskytte mange flere virksomheter fra å få nummeret sitt misbrukt i svindel. Men enda viktigere betyr det at kriminelle ikke lenger vil kunne benytte seg av denne metoden for å svindle norske forbrukere, avslutter Busch.

Sperren innføres i løpet av november, og er også i tråd med anbefalinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og retningslinjer satt i Ekomforskriften og Nummerforskriften.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Julie Hæhre, informasjonssjef Telenor Norge, telefon: 419 01 011, e-post: julie.haehre@telenor.no
eller ring pressetlf. på 800 80 900. Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse

Emner

Kategorier


Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i ni land. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.

Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

Kontakter

Julie Hæhre

Julie Hæhre

Informasjonssjef 419 01 011

Vår virksomhet

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge. Vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i Norden og Asia. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no