Følg Telenor Norge

Bruker mobildata i trafikkplanleggingen

Pressemelding   •   sep 08, 2016 06:30 CEST

(Fornebu, 8. september 2016) Hvor reiser vi mest i Norge i løpet av en dag? Hvilke land kommer de utenlandske turistene som besøker Norge fra? Telenor har utviklet en ny metode som sikkert henter ut data fra basestasjoner som anonymiseres og som kan brukes til bedre samfunnsplanlegging.

Telenors forskningsavdeling har et team som ser på hvordan de store datamengdene som genereres i Telenors mobilnett kan brukes til forskning og samfunnsnyttig utvikling.

– Basestasjonene samler inn enorme mengder data fra trafikk i mobilnettet. Gjennom disse stordataene kan vi gi flere sektorer verdifull innsikt og analyse som aldri tidligere har vært mulig, sier Johannes Bjelland, seniorforsker ved Telenors forskningsavdeling.

Tyskere og briter strømmer til Geiranger
I løpet av hele juli utførte Telenor en test-analyse i Geiranger. Basert på statistikk om mobiltelefoner som kobler seg på Telenors basestasjoner i Geiranger, kunne forskerne fastslå at den lille bygda var mest besøkt av tyskere i juli.

– På et tidspunkt ble det registrert mer enn 1500 fra Tyskland i Geiranger på samme tid. Etter tyskerne var det flest briter på besøk i bygda, mens svenskene var nummer tre, forteller Bjelland.

Det er klart flest turister fra Tyskland i Geiranger, viser posisjonsdata fra Telenors basestasjoner. Kakediagrammet viser gjennomsnittlig fordeling per time for hele julimåned.

Han understreker at dette ikke er personopplysninger som kan identifisere enkeltindivider, men store mengder datamateriale fra basestasjonene som er anonymisert og slått sammen.

Prosjektet i området rundt Geiranger er del av en pilot sammen med blant annet Miljødirektoratet. Mange av Norges største attraksjoner er ute i naturen – områder hvor landskap og dyreliv er sårbart og påvirkes av besøk. Det er derfor viktig å forstå hvordan besøkende bruker disse områdene.

– Opplysninger fra våre basestasjoner muliggjør for eksempel tilrettelegging for bærekraftig turisme. Turistnæringen vil også kunne bruke dette til å vite hvilke turister som kommer, eller de kan promotere norsk natur og Geiranger som turistmål i land som ikke er så godt representert, sier Bjelland.

2,3 millioner nordmenns bevegelsesmønstre
En spesifikk dag i juli analyserte Telenors forskningsavdeling hvordan 2,3 millioner mobilkunder beveget seg mellom basestasjoner. Alle bevegelsene ble plottet inn i et Norges-kart, som viser hvor mobiltelefoner har flyttet seg mellom to områder. På kartet vil man tydelig se at aktiviteten er størst langs de store veiene. Flyruter vises som rette streker mellom for eksempel Oslo og Bergen. Datagrunnlaget er hentet inn 27. juli fra kl. 17 til 28. juli kl. 05. 

– Våre data gir grunnlaget for studier av transport og reiser i Norge, og vi har allerede etablert et samarbeid med Transportøkonomisk Institutt. Dataene bidrar til å forstå trafikkflyt, forbedre trafikkløsninger- og sikkerhet, og hvor samfunnet er mest tjent med å investere i veier, togstasjoner og annen infrastruktur, sier Ove Fredheim, leder for Telenor Bedrift.

– Med posisjonsanalysen kan man også se hvor mange mobiltelefoner som beveger seg mellom Asker og Oslo hver dag i gjennomsnitt. Analysen kan finne steder hvor det burde legges inn ekstra tog- eller busstopp, settes inn ekstra busser eller finne andre tiltak som gir bedre trafikkavvikling i rushtiden, forklarer Fredheim.

Grunnlag for spennende nye tjenester

Flere private virksomheter har lenge benyttet avanserte analyser basert på stordata-teknologi for å tilpasse markedsføring av produkter og tjenester til bedrifter og den enkelte forbruker, men stordata kan også ha bred samfunnsmessig nytteverdi i offentlig sektor.

– Både politi, helsevesen, statlige etater og kommuner vil dra nytte av innsikt fra stordata. Datagrunnlaget fra aggregert aktivitet i mobilnettet er enormt. Etter hvert som vi har utforsket og gravd dypere i datamaterialet, finner vi stadig fram til nye bruksmuligheter og vi tror både offentlig og privat næringsliv vil ha stor nytte av denne typen stordata, avslutter Fredheim.

  • Av personvernhensyn inneholder ikke de aggregerte dataene informasjon om individer, men totalt antall reisende mellom to steder, der kun ruter med 20 eller flere registrerte mobiltelefoner plottes.
  • Dataene er anonymisert og det er ikke mulig å bruke denne metoden til å identifisere individer eller enkelte mobiltelefoner ut fra de aggregerte fra resultatene.
  • Dataene som er benyttet til analysen ble slettet etter 24 timer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 918 85 405, e-post: kristine.meek@telenor.com

Telenor Norge AS er landets største leverandør av tele- og datatjenester. Via vårt mobilnett og fastnett leverer vi tjenester innen telefoni, bredbånd og kabel-tv til privat- og bedriftskunder over hele landet. Vi selger også tjenester til andre telekom-operatører. Vi har 4000 medarbeidere fordelt på 30 arbeidssteder rundt om i Norge, inkludert Svalbard. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no