Følg Telenor Norge

Telenor støtter forskning på sikkerhet i cyberdomenet

Nyhet   •   jun 11, 2013 13:09 CEST

(Fornebu 11.06.2013): Telenor går sammen med blant andre Cyberforsvaret, PST og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) om et nytt forskningssenter på Gjøvik. Ti nye professorater opprettes.

En gradvis digitalisering av vår infrastruktur har gjort Norge svært sårbart. Individer, organisasjoner og virksomheter i privat og offentlig sektor må forholde seg til et stadig endret trusselbilde og nye sårbarheter. Høy utdanning, effektivitet i kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av sektorer blir helt avgjørende for å ligge i forkant av det nye risikobildet.

Nasjonalt løft
- Etableringen av «Centre for Security Economics and Technology» (CSET) er et nasjonalt løft i denne sammenheng. Det er spesielt viktig at senteret er tverrsektorielt, sier sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen i Telenor Norge AS.

Center for Cyber- and Information Security ved Høgskolen i Gjøvik vil bygge videre på et allerede sterkt miljø innenfor informasjonssikkerhet. Initiativet vilo i første omgang utgjøre om lag 14 årsverk, inkludert opprettelsen av ti nye professorater.  Dette vil styrke både undervisning og forskning ved høgskolen betydelig.

- Å støtte et professorat gir mange muligheter for Telenor Norge til å styre hva som skal gis oppmerksomhet ved senteret. Vi kan også velge å knytte vedkommende tett opp til problemstillinger vi jobber med, sier Tangen Nilsen.

- Vi har allerede dialog med senteret knyttet til fremtidens betalingsløsning der vi vil kunne betale for varer og tjenester ved å holde mobiltelefonen over betalingsterminalen, legger hun til.
Hanne Tangen Nilsen er sikker på at vi fremover kommer til å se mange relevante problemstillinger som en cybersecuritygruppe innen IKT kan forske på.

Bred kompetanseflate
- Fordelen med senteret er at både nasjonen Norge og vi i Telenor får mange ressurser og bred kompetanseflate å spille på, og det er en institusjon vi er tett på og som vi kan være trygge på håndterer informasjon om våre prosjekter på en god måte, sier Hanne Tangen Nilsen.

Senteret skal ligge under Høgskolen i Gjøvik. Blant initiativtakerne er Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Cyberforsvaret, Forsvarets Forskningsinstitutt, Telenor, Statkraft, Statnett og Eidsiva, Økokrim, Kripos, Nasjonalt Identitetssenter, PwC og Oppland Fylkeskommune.

Sterkt forskningsmiljø
Høgskolen i Gjøvik har en av Europas største akademiske forskningsgrupper i informasjonssikkerhet og har sterke, spesialiserte studieprogrammer i informasjonssikkerhet både på bachelor, master og PhD-nivå. I det siste året har hele fire stortingsmeldinger og rapporter vist til dette miljøet.  Høgskolen fikk tid også fått i oppdrag å lede den nasjonale forskerskolen i informasjonssikkerhet.

Etableringen av senteret er også i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram, der det blant annet står at «Vi skal digitalisere offentlige tjenester. Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv.»