Følg Telenor Norge

Telenor sier: - Vi skal bidra til digitalisering i kommune-Norge

Nyhet   •   jan 14, 2016 13:44 CET

(Fornebu, 14. januar 2016) Riksrevisjonen la onsdag frem en rapport om status på digitaliseringen i norske kommuner, en digitalisering som tross politiske løfter og prioritet som et nasjonalt satsningsområde har kommet for kort.

Revisjonsrapporten viser blant annet at:

  • Kommunene har i liten grad digitalisert sine tjenester, og det gjelder særlig små kommuner.
  • Nettbasert selvbetjening tilbys bare for 27 prosent av de 19 tjenestene som er kartlagt i 261 kommuner.
  • Et flertall av kommunene oppgir at de ikke har et systematisk arbeid for å realisere gevinster av digitalisering.

Dette er ikke oppløftende funn, men de er viktige for å få fart på digitaliseringen i offentlig sektor som innbyggerne forventer, og som vil kunne effektivisere og bedre det kommunale tjenestetilbudet betraktelig.

Ikke overraskende

For Telenor kommer ikke disse funnene overraskende. Telenor har over 50 prosent av kommunene i Norge som kunder.Kun 10-15 prosent av kommunene vi har snakket med har en digitaliseringsstrategi. Det sier seg selv at uten en plan for hvordan kommunen skal digitaliseres,  blir det ikke mye digitalisering av tjenestetilbudet.

Slik Telenor ser det er det tre avgjørende forhold som må ligge til grunn for en vellykket digitalisering:

1. Det er avgjørende viktig at digitaliseringen i kommunen løftes opp på ordfører- og rådmannsbord - digitalisering av kommunen er et lederansvar.
2. Det må ligge en helhetlig plan i bunn og digitaliseringen bør være tverrsektoriell. Man bør ikke se innføringen av velferdsteknologi i eldreomsorgen adskilt fra smart energistyring eller skybaserte barnehagesøknader. Alt henger sammen med alt.
3. For å kunne tilby robuste digitale tjenester må kommunen ha god og sikker digital infrastruktur. Bredbåndet må frem og mobilmastene opp, og kommunene må legge til rette for dette.

Heldigvis også lyspunkt

Det er heldigvis lyspunkt. Telenor samarbeider med flere kommuner som er godt i gang med å legge planer, øke kompetansen og utvikle tjenestetilbudet. Kommunesamarbeidet i Værnesregionen har kommet langt. Det innebærer blant annet sensorbasert velferdsteknologi, og den digitale postkassen er etablert for kommunal korrespondanse. Kommunene er piloter på skybasert barnevern hvor alt av sensitiv informasjon på papir er historie.

Her har flere små kommuner gått sammen og høster stordriftsfordeler, ledet an av en fremsynt IT-sjef og engasjerte ordførere.

Telenor har videre et pilotprosjekt for smarte kommuner hvor seks ulike kommuner ser på hvordan de kan legge en helhetlig digital strategi som vil sette standarden for å digitalisere store deler av tjenestetilbudet. Vi leverer også ulike velferdsteknologiske løsninger til over 80 kommuner.

Endring er krevende. Digitaliseringen av kommune-Norge skal skje samtidig som kommunene skal løse svært komplekse utfordringer knyttet til skole og oppvekst, integrering og eldreomsorg for en stadig større og eldre befolkning.

Store forventninger til ny Digital Agenda

Vi mener at oppfølgingen av Riksrevisjonens rapport må være kraftfulle tiltak som støtter og hjelper kommunen med digitaliseringsarbeidet. Telenor har store forventninger til ny Digital Agenda for Norge som skal legges fem av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i vår. Her bør det komme konkrete tiltak for å styrke digitaliseringsagendaen.

I tillegg skal vi gjøre vårt. 21. januar arrangerer Telenor og Norkart et seminar for kommuneledere om digitalisering og mobilitet i kommunen. Her vil vi vise konkrete eksempler fra kommuner som har kommet langt, blant annet Os, Sandnes og Hamar. I tillegg arrangerer vi nettbrettkurs for innbyggere i alle norske kommuner slik at digitale kommuner også får digitalt vante innbyggere.

Vi deler Riksrevisjonens bekymring, men vi har ikke annet valg enn å brette opp ermene sammen med kommuneledere over hele Norge og starte på arbeidet.

Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge

Les også:

Seminar om digitalisering av teknisk sektor i norske kommuner
https://www.norkart.no/kurs/smart-kommune/

Veikart for smartere kommuner
https://www.telenor.no/om/teknologi-norge/smartere-kommuner.jsp