Følg Telenor Norge

Telenor mener: Ekom en sentral del av infrastrukturutbyggingen

Nyhet   •   apr 26, 2017 06:30 CEST

(Oslo 25.04 2017) Dersom fremtidens transportsystem skal oppnå sine hovedmålsettinger for transportpolitikken, vil også utbyggingen av tilstrekkelig ekominfrastruktur være en forutsetning, skriver Telenor i sitt innspill til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan.

Telenors viktigste innspill til Stortingets behandling er:

  • Tilstrekkelig digital kapasitet er en nødvendighet for å ta i bruk teknologiske muligheter og nå mål på dette området som er beskrevet i NTP.
  • Ekompolitikken og myndighetenes regulering av sektoren bør begrense særreguleringer, og legge til rette for at innovasjon og investeringer lønner seg.
  • Myndighetene må ta nødvendige grep for bedre å tilrettelegge for utbygging av fiber i Norge, og endre reguleringer som hemmer dette.
  • Viktigheten av myndighetenes tilrettelegging, og godt samarbeid mellom myndigheter og bransjen, for å sikre at 5G raskt og effektivt kan etableres i Norge.
  • Stortinget bør tydeliggjøre hva formålet med den foreslåtte pilot for alternativt kjernenett skal være, og hvordan en evt. pilot kan bidra til bedre beslutning om redusert sårbarhet i infrastrukturen.
  • Det bør utarbeides en digital transportplan for mer strategisk arbeid med å realiseres potensial og nå målene beskrevet i NTP om fremtidens mobilitet og teknologiske muligheter.

Hele Telenors innspill er vedlagt.

Representanter fra Telenor deltar på høringen i Stortinget i dag, onsdag 26. april.

For ytterligere kontakt:

Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør Telenor Norge, telefon: 911 55 381, e-post: torild.uribarri@telenor.com