Gå videre til innhold
Koronaepidemien viser oss viktigheten av robuste bredbåndsløsninger som tåler store trafikkpåkjenninger, skriver administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge. Her fra kobbersentralen på Fageborg.
Koronaepidemien viser oss viktigheten av robuste bredbåndsløsninger som tåler store trafikkpåkjenninger, skriver administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge. Her fra kobbersentralen på Fageborg.

Nyhet -

​Kronikk: Et felles løft for digitalisering og nettilgang for alle

Av Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge

Når kriser treffer oss med full stryke, er vi mer avhengig enn noen gang å være koblet til det som betyr mest. Koronakrisen tydeliggjør behovet for fortsatt modernisering av mobil- og fastnett i Norge.

Fra rundt omkring i landet får Telenor nå henvendelser fra kunder med bredbånd via gamle kobberlinjer. Tilbakemeldingen fra disse kundene er at kobberlinjen ikke strekker til når alle i husstanden skal jobbe, ha hjemmeskole og se Netflix på én gang. Da er det vår oppgave å finne alternative og mer tidsriktige teknologier for bredbåndstilgang til den enkelte husholdning. Koronakrisen viser med all tydelighet at kobbernettet er utdatert og overmodent for utskifting.

I løpet av kort tid har koronakrisen endret nordmenns daglige rutiner radikalt. Bruken av digitale løsninger og hjemmebredbånd har skutt fart. I den tidlige fasen av krisen snakket nordmenn nesten dobbelt så mye i telefonen med hverandre, og mobilsurfingen økte med 25 prosent. I tillegg så vi at internett-bruken på fastnett bredbånd økte med 30-40 prosent på dagtid. Nye bruksmønstre oppstår, og vi ser en digital kreativitet blant både private og bedrifter vi aldri tidligere har sett maken til. Kanskje fører dette til varige endringer i hvordan vi kommuniserer med hverandre.

Nettilgang forener oss nå på en ny måte

Den gjennomgripende endringen i bruksmønsteret understreker den helt sentrale rollen nettilgang har for å bygge og styrke samfunn, men også behovet for at alle har trygge og stabile kommunikasjonsløsninger. Nettilgang forener oss nå på en ny måte og kobler oss til det som betyr mest; venner og familie, jobb og utdanning, helse og velferd, kultur og underholdning.

Mye av datatrafikken i Norge går gjennom Telenors nett som er dimensjonert til å tåle veksten vi har sett den siste tiden. Mange kritiske virksomheter driftes gjennom Telenors nettverk, for eksempel slik at Helsedirektoratet kan sende ut viktig korona-informasjon på kort varsel. Forventningene til oss er store. Vi skal bidra til at samfunnskritiske virksomheter og bedrifter kan fortsette å operere så tett på normalen som mulig, selv med de fleste på hjemmekontor.

Telenor erkjenner ansvaret for å bygge ut og drifte en robust infrastruktur. Det er også bakgrunnen for at vi har startet et langsiktig arbeid for å bytte ut et over 100 år gammelt kobbernett. Erstatninger er fiber, mobile bredbåndsløsninger og på sikt bredbånd via 5G. Kommuner, fylker og stat har her uvurderlige roller. Telenor har tett dialog med alle aktører på de tre myndighetsnivåene, samt næringsliv. Vi bygger for harde livet, men trenger gode allianser med offentlig sektor og næringsliv for å bygge ut også på den ytterste nøgne ø.

Alle må være med på digitaliseringen 

Vi har gode erfaringer med samarbeidsprosjekter for fiber- og mobilutbygging og noen fylker og kommuner har her virkelig ledet an. Her må flere kommuner komme enda sterkere på banen. Vi trenger at alle er med på digitaliseringen av Norge, slik at vi sikrer at alle er koblet på nett.

Under koronakrisen opplever flere kommuner utfordringer med elever som ikke får gjort skolearbeid eller foreldre som har problemer med å jobbe på hjemmekontor fordi de har for dårlig dekning, eller bredbåndslinje fra et utrangert kobbernett. Det er derfor viktig at kommunen har tett kontakt med Telenor for koordinering av dekningsplaner, slik at vi sammen kan sikre at ingen faller utenfor nettsamfunnet.

Koronaepidemien viser oss viktigheten av robuste bredbåndsløsninger som tåler store trafikkpåkjenninger. I lys av dette er det derfor svært gledelig å se at myndighetene nå har utvidet bredbåndsstøtteordningen med 150 millioner kroner for 2020. God nettilgang er en forutsetning for at samfunnet skal fungere. Dette viser også med all tydelighet at Telenors arbeid for å bytte ut det gamle kobbernettet er helt nødvendig og riktig, både for å sikre nettilgang i normal- og krisetid. 

Emner

Kategorier

Vår virksomhet

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i ni land. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no