Gå videre til innhold
Thorbjørn Busch

Bilde -

Thorbjørn Busch

Thorbjørn Busch, sikkerhetsrådgiver i Telenor
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 6016 x 4016, 3.67 MB
Last ned

Emner

Tags

Relaterte nyheter