Gå videre til innhold
Camilla Amundsen

Bilde -

Camilla Amundsen

Camilla Amundsen er leder for TV og bredbånd i Telenor.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Martin Fjellanger/Telenor
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 6016 x 4016, 1.17 MB
Last ned

Emner

Relaterte nyheter