Følg Telenor Norge

Tags

samfunnsansvar

Rapporten "Velferdsteknologi, gjør det enkelt"

Velferdsteknologi er en samlebetegnelse på flere tekniske løsninger som gjør at syke og eldre kan få den pleien de trenger samtidig som de kan bo hjemme. Målrettet bruk av kommunikasjonsteknologi kan skape et bedre samfunn.