Følg Telenor Norge

Telenor styrker beredskapen før vinterstormene

Nyhet   •   des 18, 2015 06:30 CET

(Fornebu, 18. desember 2015) For de fleste er jula en tid for ro og hygge, men det er også en tid på året hvor de fryktede vinterstormene pleier å slå til. Telenor har de siste årene styrket sin beredskap betraktelig for å håndtere ekstremvær og langvarig strømutfall. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var nylig på besøk i hjertet av Telenor og fikk se hvordan beredskapsorganisasjonen forbereder seg. 

– Tilgang til mobil og internett blir enda viktigere når man er rammet av ekstremvær eller andre alvorlige hendelser og trenger å få kontakt med familiemedlemmer, nødetater, forsikringsselskap eller andre. Da gjør vi det vi kan for å opprettholde dekningen eller rette feil raskt. Når naturkreftene herjer, blir vi sårbare, men alle skal vite at her jobber vi døgnet rundt for å hindre utfall, rette feil og minimere konsekvensene, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen. 

I 2015 har vi hatt fem ekstremvær: Nina, Ole, Petra, Roar og Synne. Under disse har Telenor demonstrert at beredskapen fungerer, og er betraktelig bedret siden det voldsomme ekstremværet «Dagmar». Det slo til i jula 2011 og satte en støkk i nasjonen. 

– Vi har økt reservekraften til våre installasjoner, styrket batteri-backup på flere basestasjoner, samt anskaffet fem høyteknologiske mobilvogner fullpakket med alt av tele- og bredbåndsteknologi på trådløst samband som på kort varsel kan rykkes ut til kriseområder. Vi har fått omlag 100 mobile aggregater som kan sikre strømforsyning til kommunikasjonsutstyr under alvorlige strømbrudd. Vi har mer desentraliserte og tilgjengelige lagre for reserveutstyr, vi øver fortløpende på kriser og har tett dialog med lokale, regionale og nasjonale myndigheter om nettopp robusthet og beredskap, sier Svendsen.

Robust kjernenett
Telenors operasjonssenter er bemannet 365 dager i året, og samferdselsministeren fikk hilse på de som skal være på vakt under julehøytiden.

Under besøket på Fornebu fikk Solvik-Olsen også en orientering om robustheten i Telenors kjernenett, som nylig ble omtalt i Lysne-utvalgets sårbarhetsrapport. Rapporten omtalte kjernenettet som godt utbygd, profesjonelt operert, og med historisk sett meget høy stabilitet. 

– Vi har fått høre om sikkerhet og beredskap i nettet, og har diskutert alt fra roaming i utlandet til selvkjørende biler og hva som trengs av digital infrastruktur for det. Det har vært et nyttig og spennende besøk, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Investerer i cybersikkerhet
80 prosent av datatrafikken i Norge går gjennom Telenors nett. Telenor Norge investerer derfor årlig 4,3 milliarder kroner i infrastruktur, og forsterker og forbedrer kontinuerlig nettverkene for å sikre back-up-løsninger, reservestrøm, og å redusere risiko for utfall. Stilt overfor stadig mer avanserte trusselaktører investerer Telenor i beredskap og styrker sikkerheten i samfunnskritisk nasjonal digital infrastruktur. 

– Det skal være krevende for trusselaktører å angripe vår infrastruktur. Telenor har derfor de siste årene investert over 100 millioner kroner for å øke evnen til å forsvare den digitale infrastrukturen mot cyberkriminelle. Vi vil fortsette å styrke vår cybersikkerhet både med kompetansebygging, styrket analysekapasitet og investeringer i forsvarbar infrastruktur, sier Svendsen.

Telenors førstelinjeforsvar for den nasjonale kommunikasjonsinfrastrukturen er Telenor Security Operations Centre (TSOC) i Arendal. Senteret er en viktig aktør i den nasjonale håndteringen av cyberhendelser, og er sammen med sikkerhetsmiljøet på Fornebu sentralt for landets digitale beredskap. Her håndteres daglig flere alvorlige hendelser rettet mot Telenor og andre norske virksomheter. 

– Vi må ha mulighet til raskt å kunne identifisere angrep, iverksette skadebegrensende tiltak og varsle våre kunder og andre som trenger informasjon, sier Berit Svendsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Maria Ekornes Myhre, informasjonssjef i Telenor Norge.
Tlf: 994 12 707, maria-ekornes.myhre@telenor.com