Følg Telenor Norge

Et trygt teknologiskifte

Nyhet   •   aug 16, 2013 08:32 CEST


(Fornebu 16. august 2013) Flere medier har i den senere tid tiden omtalt en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Rapporten tar for seg Telenors modernisering av fastnettet i Norge, en modernisering som innebærer at Telenor på lang sikt erstatter det gamle fasttelefonisystemet med mobil- og/eller bredbåndstelefon. Dessverre har det oppstått noen misforståelser i kjølvannet av medieomtalen, misforståelser som fører til grunnløs bekymring.
 
Telenor har lang erfaring med å håndtere teknologiskifter, som overgang fra telegraf til telefon, fra analogt til digitalt telenett eller fra NMT- til GSM-mobilnett. Nå står vi foran nok en udramatisk omlegging, og vi skal sikre at gjennomføringen av den blir grundig og profesjonell. Derfor går vi rolig frem og har ikke satt noen frist på arbeidet – moderniseringen vil pågå i flere år fremover.
 
Mediene har dessverre ikke tatt med at DSB i sin rapport konkluderer med følgende: «Teknologiskiftet kan ikke sies å få større direkte beredskapsmessige konsekvenser for noen av aktørene.»
 
Mediene hevder videre at rapporten slår fast at mange kommuner mener mobildekningen ikke er god nok, men dette er i beste fall en kreativ tolkning av rapporten. Realiteten er at halvparten av landets kommuner oppgir at landets mobildekning er god eller svært god, ifølge DSB-rapporten. 42 prosent mener mobildekningen i deres kommune er god, og ti prosent mener den er svært god. I overkant av en tredjedel mener at mobildekningen er middels, mens bare 10 prosent mener den er dårlig. Telenor forbedrer stadig mobildekningen, men det vil nok fortsatt være dekningshull i Norge. Pr. i dag har vi ferdigstilt om lag 90 samarbeidsprosjekter med norske kommuner og rundt 30 nye er under bygging. Kommunene er opptatte av at mobil- og bredbåndsdekningen styrkes. Henholdsvis 60 og 57 prosent har oppgitt disse forholdene som svært viktig, ifølge rapporten.
 
I en uttalelse i Teknisk Ukeblad sier sjefen for Post- og Teletilsynet, Torstein Olsen, at han er skuffet over hvordan deler av media har skapt et skremmebilde av denne teknologiovergangen og uroet både politikere og folk flest. Han sier videre at dette handler om at nettet blir modernisert, og at det bare skulle mangle at vi gjorde det.
 
En viktig del av moderniseringen er at Telenor bygger bedre dekning landet over og gjør mobilnettet mer robust. Samtidig ruller vi ut fiber og oppgraderer kobbernettet flere steder i landet. Det er på ingen måte slik at vi tar fra noen den gode, gamle fasttelefonen uten at de har et annet tilbud som er vel så godt. Vi ser til og med på muligheten for at de som ønsker det kan beholde sine gamle telefonapparater, selv om teknologien i bunnen er ny. Bredbåndstelefon er en annen god løsning for dem som ønsker seg en fasttelefon. Mange kunder – både privatpersoner, bedrifter og offentlige etater – har valgt denne løsningen allerede.
 
Målet med Telenors modernisering er å sikre nordmenn et bedre tilbud enn i dag, både når det gjelder tjenester og dekning. Utbyggingsløpet er krevende, og det vil gå over flere år. Telenor investerer over fire milliarder årlig for å sikre at Norge skal ha et av verdens beste telenett.
 
Med vennlig hilsen
Berit Svendsen, administrerende direktør, Telenor Norge