Følg Telenor Norge

17 nasjoner jobber med radioplanlegging

Nyhet   •   mai 31, 2013 14:50 CEST

(Fornebu, 31. mai 2013) Radioplanleggerne i Telenor kan gjerne omtales som et FN i miniatyr. Eksperter fra 17 nasjoner verden over jobber med å planlegge nye basestasjoner.

I fjor hentet Mobile Access Planning inn ti radioplanleggere fra Telenors selskaper i Pakistan, Bangladesh og Malaysia. Dette har aldri blitt gjort før i Telenor, og har gått over all forventning. Det er stor aktivitet blant radioplanleggerne, blant annet i forbindelse med utbyggingen av 4G, så perioden de ti skulle være her ble forlenget med ett år.

Erling Hammerstad Jensen leder seksjonen og forteller om gode erfaringer etter det første året.
- Dette er nytt for oss, vi har aldri før tatt inn radioplanleggere i det omfanget vi gjorde for ett år siden. De har med seg erfaring og kunnskap fra landene de kommer fra, som utfordringer med mobilplanlegging i byer som er langt større enn Oslo, sier han.

Dermed går Telenor mot strømmen, ifølge en undersøkelse gjort av Manpower Group. Der kommer det fram at mer en syv av ti norske arbeidsgivere ikke har planer om å ansette flere fremmedkulturelle.
Undersøkelsen er gjennomført av Opinion Perduco, som har intervjuet 2000 bedriftsledere på vegne av ManpowerGroup.

Thor Phillip Hauge er HR direktør i Telenor sier at selskapet rekrutterer aktivt internasjonalt.

- For Telenor er mangfold og flerkulturell kompetanse en del av suksessoppskriften. Som en del av et internasjonalt konsern har vi talenter som jobber på tvers i selskapet. De tilfører verdifull kunnskap til hele konsernets beste. Vi tilbyr også jobbtrening for innvandrere med høyere utdanning som står utenfor arbeidslivet, og vi rekrutterer aktivt internasjonalt når vi har spesielle prosjekter som vil nyte godt av det. Vårt radioplanleggingsmiljø er for eksempel som et lite mini FN av mangfold med 17 nasjonaliteter, sier Thor Phillip Hauge, HR direktør i Telenor.

Han mener at norske virksomheter har en utfordring med å se utenfor Norges grenser eller å åpne øynene for internasjonal kompetanse som allerede er i Norge.

-  Vår erfaring er at man er nødt til å ha en plan og prosjekter for å sikre kompetanse uavhengig av nasjonalitet. Vi har alt for lett til å lete i vår egen andedam, og selv da velger vi helst de som er likest oss selv. Vi har svært god erfaring med Telenor Open Mind integration hvor innvandrere med høyere utdanning får prøve seg hos oss, sier Hauge.

Seksjonsleder Jensen sier at de utenlandske medarbeiderne bidrar med gode innspill og diskusjoner i avdelingen hans.

- Vi har veldig positive erfaringer så langt. Vi har store volumer som skal kjøres på radioplanlegging, noe som henger sammen med 4G-utbyggingen vi kjører de nærmeste årene. De har erfaringer fra selskapene de har jobbet for som de tar med til oss, hvor ting gjøres på en annen måte, det er andre prosesser. De kommer med mange gode innspill og diskusjoner.

Radioplanleggerne settes også i prosjekter hvor Telenor drar nytte av deres internasjonale kompetanse. Et eksempel er indoor-prosjektet som pågår nå, og som dreier seg om løsninger for innendørs mobiltelefoni.

Hovedfunn i undersøkelsen:
• 37 prosent av bedriftene har en eller flere ansatte med flerkulturell bakgrunn

• Hotell/restaurant har i størst grad ansatte med flerkulturell bakgrunn (65 %), fulgt av industri (48 %). Tjenesteytende næringer har i minst grad ansatte med flerkulturell bakgrunn (30 %) Små geografiske forskjeller

• 74 prosent har ikke ambisjoner om å øke andelen

• 37 prosent er enige i at flerkulturell sammensetning av ansatte gir bedrifter konkurransefortrinn sammenlignet med bedrifter som ikke har det

• 73 prosent mener mangelfulle språkkunnskaper er til hinder for å få jobb etter kvalifikasjoner

• 43 prosent mener fordommer blant arbeidsgivere er den viktigste årsaken til at flerkulturelle ikke får jobb etter sine kvalifikasjoner

• 49 prosent mener flerkulturelle tilfører norsk næringsliv unik kompetanse vi ikke ville fått på annen måte

• 74 prosent vet ikke hva de skal gjøre for å framstå som en attraktiv arbeidsplass for flerkulturelle arbeidssøkere

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion Perduco i mars 2013 på oppdrag fra Experis, ManpowerGroup, blant 2000 ledere i private bedrifter.

Kilde: Manpower Group