Følg Telenor Norge

Tags

Sikkerhet og beredskap mot ekstremvær i telesektoren

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Energi Norge og Telenor våren 2013