Følg Telenor Norge

Tags

samfunnsansvar

Telenor Norge - Bærekraft og samfunnsansvar 2012

Telenor Norge har lang tradisjon for å utøve et aktivt samfunnsansvar. Som en av landets største teknologibedrifter har vi en viktig posisjon i det norske samfunnet, og det forplikter.